Şahda dînî – Das Glaubensbekenntnis

Şahda dînî – Das Glaubensbekenntnis

Das êzîdisch Glaubensbekenntnis, in dem vor allem drei wesentlichen Dinge deutlich werden und somit zu den Grunddogmen der êzîdischen Religion gehören: Monotheismus, Tawisî Melek als Bezeugung dieses Monotheismus und die Verehrung von Sonne und Mond als Grundzüge einer Naturreligion.


S.1
1) Şehda dînêmin yek xweda ye
2) Emîn Cebraîl evîniya Ezdaye ye
3) Bergeha min roj û mergeh e
S.2
1) Silavên min li mergehê li Lalişê
2) Û li xwedanê qubêyê
3) Şêxadî Şêxê min e, ji nûra padşa ye
4) Şemsê Êzdînê çira ye
S.3
1) Pîrê min Hesin Meman e
2) Hoste û merebî ji mala Baban e
3) Kaniya Sipî mora min e
4) Kaf û mixar û zimzim Heca min e
5) Tawisî Melek şahda îmana min e