Dua Heyvê – Das Gebet über den Mond

Dua Heyvê – Das Gebet über den Mond

Das Gebet „Dua Heyvê“ handelt vom Mond, mit dem Engel Fexredîn als Patron des Mondes im Mittelpunkt.

S.1

 1. Me heyveke xwe ye nû dî ye
 2. Dûreke qîmetî ye
 3. Ser tanceke reşnuranî di îsî ye
 4. şehdê min Şîxadî ye
 5. Qubleta min kanîya Sipî ye
 6. Mesebê min Şêşimsê teterî ye
S.2
 1. Fexro tû Fexrekî di cîda Xudanê ilmê be´îde
 2. Tu wê liber kerema Sultan êzîda
 3. Ez êziyê cidê xwe me
 4. Medeha jê di dime
 5. Şêxek rabû ji şam ê Avakir(Laliş) meqam ê
S.3
 1. Ya melek Fexredîn te em xundîne lihizret ê
 2. Tu me bisitrînî ji dirba xerq ê
 3. Ji, şerî´etê ji terîqet ê
 4. şikir te em havêtine ser pişka sinet ê
S.4
 1. Ya melek Fexredîn me ji te divêt
 2. Fira dest û ol û terîqet
 3. Em barek ya pîroz
 4. Êt hesûd çav sipê diboz
S.5
 1. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin
 2. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin
 3. Ya melek Fexredîn heyva nû qismetê kevin