Dua Piştgirêdanê – Das Gebet um Unterstützung

Das „Dua Piştgirêdanê“ ist ein Bittgebet, dass Êzîden, bevor sie einer Arbeit nachgehen, aufsagen. Darin bitten Sie den Schöpfer um alle menschlichen Bedürfnisse, wie Nahrung, Wohnung und Arbeit, sowie geistlicher Bedürfnisse wie Verstand usw. Ein Êzîdî der dieses Gebet betet, betet auch für die Menschen in seiner Gesellschaft.

S.1
                                1) Ya rebî mehderekê ji te dixwazim
    2) Mehdereke xêrê
S.2

1)      Yek kerem e

2)      Yek neder e

3)      Yek şefqet e

4)      Yek dewlet e

S.3

1)      Yek zar e,yek ziman e

2)      Yek dîn e,yek îman e

3)      Yek aqil e yek fam e

S.4

1)      Ya rebî tu aqil û fam di serê me bike

2)      Tu pirsyareke xêrê li halê me û vî miletî bike

S.5

1)      Ya rebî tu bide xatirê delîlê xweda

2)      Axir zeman

3)      Ji xas û saliha

4)      Saf û milyaketa

5)      Derwêşê qelendera

6)      Xasê qelendera

7)      Li pey pira selatê dikira

8)      Xwedê temam e