Dua li ser gîyanê mirî – Gebet über die Seele des Verstorbenen

Dua li ser gîyanê mirî – Gebet über die Seele des Verstorbenen

Das Gebet „Dua li ser gîyanê mirî“ wird kurz nach dem Tod eines Êzîdîs aufgesagt. Darum wird um Gnade für die Seele des Verstorbenen gebeten.

 

S.1

 

1)      Ya Xwedê her tû yî û her tû yê hey û her dê hebî

2)      Ya Xwedê ne tû ji kesî û ne kes ji te ye

3)      Êk firwarî, bê şirîkî,bê hevalî

4)      Ya Xwedê te ne wekîle û ne kefîl e

5)      tû wê ligel hemû dem û heyam û bedîl

6)      Ya Xwedê tû dişkînî û tû dicebirînî tû behrêt giran di meyînî

7)      Vê dinyayê bi kartînî Vî ezmanî bê stûn radwestînî

8)      Tû bo me meseb û dînî

9)      Sed xwezma bi wî giyanê bideyê û jê nestînî

10)   Dê bi zor dereca gehînî

11)   Tû vî mirî bi rehmînî

12)   Em dikêmîn Xwedê yî temame