Dua Mehrê – Das Gebet zur Hochzeit

Dua Mehrê – Das Gebet zur Hochzeit

Das Gebet „Dua Mehrê“ wird bei der Hochzeit eines êzîdischen Paares aufgesagt, in Anwesenheit von 3 Zeugen. Der für die Trauung zuständige Pêşîmam befragt dabei das Brautpaar einzeln jeweils dreimal nach ihrem freien Willen, diese Ehe einzugehen. Erst wenn beide dreimal ihr Ja-Wort gegeben haben, wird das Gebet Dua Mehrê als Segen gesprochen. Nach diesem Segen ist das Brautpaar nach êzîdischer Religion nun ein Ehepaar.

S.1

 

 1. Bi navê Ezdanî pak î dil bi xêr
 2. Ezdayê dil bi rehm
 3. Bi navê Tawisî Melek, berpirsiyarê dîn û diyanetê
 4. Li ba Xwedê, li ba Xwedê û careke din li ba Xwedê, li ba Xwedê
 5. Yeke evd, yek musteheq.
 6. Li ser reya rast.
 7. Bi şehada Şêxsims, Melek Fexredîn
 8. Û Melek Şêx Hisin.
 9. Şukir ji te re ey Xwedayê cîhanê.
 10. Bi selamet li ser zîn, bi selamet li ser zîn.
 11. Bi şah û rizayiya te, bi şah û rizayiya min.
 12. Mexdur li diyarê amîn lê, lê, lê.
 13. Mahr bi destê Melek Sêx Hisin.
 14. Pîroz be bi navê ezdayê mezin.