Dua Sifrê – Das Tischgebet

Dua Sifrê – Das Tischgebet

Das Gebet „Dua Sifrê“ ist ein Tischgebet, dass vor Beginn des Essens aufgesagt werden kann. Besondere Bedeutung hat es während der Fastentage, wobei das Fastenbrechen bei Sonnenuntergang mit dem Dua Sifrê begleitet werden sollte.

Xwedêo, tu daîmî, tu kerîmî
Tu rehîmî, tu melkê erşê ezîmî
Xwedêo, ji ezelda tu qedîmî
Xwedêo, tu heftê û du mletî bêyî rehmê
Serê ser belgîya, girtîyê hebsîya
Rêwîyê riya, kesîb, belengaz û êxsîra,
Me jî pêra.
Hûn bi maş bin, bi berat bin, bi xelat bin
Bi kur û qîz û mal û dewlet bin
Bi îman û erkan û axret bin
Xem nebî, dem nebî
Rizqê we û hadir-guhdêra kêm nebî
Siyar bûyî peya nebî
Ya dîtî merûm nebe
Şîn û şaîya kêm nebe
Ji dost u dijmina şermîn nebe
Xanî bê derî nebe, mêr bê serî nebe
Çîya bê kerî nebe
Avê gelîya û Kanîya ziha nebe
Bi her buhişt hebe
Derê dojê li we venebe
Nan ji xezna Xwedê û Şîxadî be
Havênî ji Kanîya Sipî be
Ew sifre ji sifrê celîl be
Bereket bi gotina Birahîm Xelîl be
Em kêmin, Şîxadî temame