Art. Nummer Autor Datum
30  Hayrî Demir 26.08.2011

Pîr Şero wurde 1971 geboren. Seit 2001 besetzt er das Amt des Bavê Çawîş. Sein vollständiger Name lautet Bavê Çawîs Pîr Şero Pîr Ferman Pîrê

Mehmedê Reben.

Pîrê Mehmedê Reben ist eine von vierzig Pîr Gruppen.

Quelle

Pîr Dîma, „Lalişa Nûranî“, Lalişa Nûranî – Yêkatêrînbûrg: Basko, 2008.— 216 rr., wêne, ISBN 978-5-91356-048-3