Qesîda Şêxûbekir

Die „Botschaft Sheikhubekirs“, eine kurze mythologische Botschaft über den Heiligen Şêxûbekir.

S.1
Distrêm Şêxûbekir
Şixadî kerem li gel te kir
Lew ciyê te li baxokir

S.2
Şêxekî kibîre
Dikarê wî li nav Feqîre
Şêxûbekir rêya Şixadîye

S.3
Şêxo ji heqîqetê
Xudanê marîfetê
Şêxûbekir rabûye bi xilmetê

S.4
Şêxûbekir nave
Irkane bin tebabe
Li Şîxadi di kir silave

Quelle/Çavkanî: Bedel Feqîr Hecî: „Bawerî û Mîtologiya Êzidîyan. Cendeha Têkist û Vekolîn“, Duhok 2002