Besîr bedeutet „allsehend“.

Medehê bidin kitîr – Lobt in höchsten Tönen
Textê lê dibû Mîr – Der Prinz ist zum Thron gekommen
Ewî alim, ewî besîr – Er ist allwissend, er ist allsehend
(Aus dem Qewlê Zebûnî Meksûr)