Dua Tokê – Das Gebet über den heiligen Umhang

Dua Tokê – Das Gebet über  den heiligen Umhang

Das Gebet „Dua Tokê“ handelt vom heiligen Umhang, den Tawisî Melek als Lohn seiner Gottesloyalität erhalten hat. In Gedenken an die Krönung zum obersten Erzengel tragen die Êzîden dieses Gewand als Unterhemd.

S.1

  1. Toke û meftûle
  2. Xelatekî meqbûle
  3. Bi sere me qebûle
  4. Şîxadî xefûre
  5. Melek Şêxîsin mişûre
  6. Şêşims nûre
  7. Xwedê nur e´la nûre
  8. Xidir Îlyas xewase bahrê kûre
  9. Şehda min, heq bi navê Siltan Êzîd û Tawisî Melek qebûle.